Particulier
 

_____________________________________________________________________________

Opgelet! Vanaf 1 januari 2017 worden de producten Comfort/Comfort Plus en Income One/Income Two niet langer gecommercialiseerd. Nieuwe aansluitingen zijn hierdoor niet meer mogelijk. 
_____________________________________________________________________________

Comfort Plus: terugbetaling door uw mutualiteit van al uw medische uitgaven

Comfort Plus: het voordelenpakket voor maximale bescherming van uw familie. U combineert de voordelen van Basic met de voordelen van Comfort. Daarbovenop krijgt u met Comfort Plus toegang tot al onze diensten. En zorgt de terugbetaling van uw mutualiteit ervoor dat u zowat al uw gezondheidsuitgaven dekt. Per maand betaalt u voor Comfort Plus de volgende bijdragen:

  Maandelijkse bijdrage Basic Supplement Comfort Supplement
 Comfort+
Totaal per
maand
Titularis € 7,53 € 3,06 € 1,93 € 12,52
Titularis + personen ten laste € 7,53 € 4,89 € 2,24 € 14,66
Twee titularissen met of zonder personen ten laste € 15,06 € 4,89 € 2,24 € 22,19


Wat zijn de extra voordelen van ons pakket Comfort Plus?

Terugbetaling mutualiteit en voordelen ‘Fit en gezond’

 • sport, fitness en wellness
  Gaat u graag sporten, fitnessen of wellnessen? U mag rekenen op een terugbetaling door uw mutualiteit van maximaal 30 euro per persoon per jaar.
 • diabetes
  Een tegemoetkoming voor de opsporing van diabetes en voor de aankoop van meetstrips en een glucosemeter.
 • overgewicht
  Een tegemoetkoming van 100 euro per jaar als u medicijnen koopt om obesitas of overgewicht te behandelen
 • gehoorbescherming
  Een tussenkomst van 10 euro per persoon en per jaar voor de aankoop van gehoorbescherming via onze online zorgwinkel Comcasa.
 • dieet
  Gaat u naar een diëtist of volgt u een programma bij een erkende diëtistenorganisatie zoals Weight Watchers? Dan krijgt u een terugbetaling door uw mutualiteit van maximaal 30 euro per jaar.
 • homeopathie, osteopathie, acupunctuur en chiropraxie
  Voor maximaal 10 raadplegingen per persoon: een terugbetaling door uw mutualiteit van 100 euro per jaar.
 • homeopathische geneesmiddelen
  Een terugbetaling door uw mutualiteit met een maximum van 75 euro per persoon per jaar.
 • vaccins
  Laat u zich inenten tegen meningitis, griep, hepatitis B, het rotavirus of pneumokokken? U krijgt een terugbetaling door uw mutualiteit met een maximum van 25 euro per vaccin en 65 euro per persoon per jaar.
 • inenting baarmoederhals
  Eenmalige terugbetaling door uw mutualiteit met een maximum van 150 euro.
 • preventie hart- en vaatziekten
  Neemt u medicatie tegen een te hoge bloeddruk of cholesterol? U hebt recht op een terugbetaling door uw mutualiteit van het remgeld met een maximum van 30 euro.

Terugbetaling mutualiteit en voordelen ‘Goed in uw vel’

 • oncologie
  Terugbetaling door uw mutualiteit met een maximumbedrag van 75 euro per jaar voor psychologische groepssessies, aangepaste kleding, en haar- of borstprothesen voor mensen met kanker.
 • optiek
  Een terugbetaling door uw mutualiteit van 60 euro per jaar voor uw corrigerende lenzen of van 60 euro om de 3 jaar voor nieuwe brillenglazen.
 • psychologische bijstand
  Een terugbetaling door uw mutualiteit van maximaal vijf consultaties bij een psycholoog voor dringende hulp bij traumatische ervaringen.
 • corrigerende laseroogheelkunde
  Een eenmalige terugbetaling door uw mutualiteit van 100 euro per oog voor corrigerende oogoperaties met lasertechniek.
 • pedicure en podologie
  Een terugbetaling door uw mutualiteit van 25 euro per jaar voor maximaal 5 sessies per persoon bij uw pedicure of podoloog – vanaf 50 jaar.

Terugbetaling mutualiteit en voordelen ‘Geboorte en kinderen’

 • geboorte- of adoptiepremie
  Tussenkomsten voor de geboorte en/of adoptie van uw kinderen: 300 euro voor het eerste kind, 200 euro vanaf het tweede.
 • remgeld
  Tot uw kind 18 jaar wordt, is de kans groot dat uw kind regelmatig medische zorgen nodig heeft. Daarom krijgt u een terugbetaling door uw mutualiteit voor het remgeld.
 • kinderopvang
  Verblijft uw kind overdag bij een onthaalouder, in een privékinderdagverblijf of crèche? Dan hebt u recht op een terugbetaling door uw mutualiteit van 0,75 euro per kind per dag met een maximum van 100 euro tot uw kind 3 wordt.
 • jeugdvakanties
  Neemt uw zoon of dochter deel aan speelpleinwerking, sport- of vakantiekampen van andere organisaties, een schoolreis, bos-, zee- of sneeuwklassen of een kamp voor kinderen met een handicap, diabetici of astmapatiënten? Dan krijgt u een terugbetaling door uw mutualiteit van maximaal 50 euro per jaar per kind. Ook voor vakanties en kampen van Taalstages Depauw, Idee Kids, Free-Time en Top Vakantie hebt u recht op een terugbetaling door uw mutualiteit.
 • psychotherapie voor kinderen
  Een terugbetaling door uw mutualiteit van maximaal 30 euro per jaar per kind voor kinderpsychotherapie.
 • thuisopvang zieke kinderen
  Een thuisoppas komt bij u langs om uw zieke kinderen op te vangen terwijl u gaat werken.
 • orthodontie
  Een eenmalige terugbetaling door uw mutualiteit voor orthodontische behandelingen, met een maximumbedrag van 300 euro per kind.
 • logopedie
  Een terugbetaling door uw mutualiteit van 10 euro per logopedische sessie, met een maximum van 300 euro per jaar, zolang de verplichte ziekteverzekering ze niet dekt.
 • perinatale kinesitherapie
  Een terugbetaling door uw mutualiteit van 25 euro per jaar voor kinesitherapie om u als aanstaande moeder voor te bereiden op uw bevalling én u sneller te laten herstellen erna.

Terugbetaling mutualiteit en voordelen ‘Tot uw dienst’

 • juridische bijstand
  Onze medewerkers staan voor u klaar bij uw vragen over medische honoraria en hospitalisatiefacturen en uw klachten over vervangingsinkomens.
 • sociale dienst
  Weten waarop u recht hebt of hoe u een tussenkomst of statuut moet aanvragen: niet eenvoudig. Onze medewerkers helpen u met al uw vragen en problemen.
 • dringende zorg in het buitenland
  Wordt u ziek of krijgt u een ongeval tijdens uw vakantie in het buitenland? Dan geven wij u praktische en medische hulp en krijgt u een terugbetaling door uw mutualiteit van uw geneeskundige kosten en eventuele repatriëring.
 • uitleendienst
  Huurt u medisch materiaal? Dan hebt u recht op een terugbetaling door uw mutualiteit van 65 procent van het factuurbedrag en van 25 euro voor eventuele leveringskosten.
 • thuiszorg
  Vraagt u kraam- of familiehulp aan? U krijgt een terugbetaling door uw mutualiteit van 0,75 euro per uur, met een maximum van 200 uren per jaar.
 • niet-dringend medisch vervoer
  Terugbetaling door uw mutualiteit van een deel van uw uitgaven voor uw vervoer naar een dokter, onderzoek of behandeling.
 • ziekenvervoer voor hospitalisatie
  Extra terugbetaling door uw mutualiteit voor uw transport naar een Belgisch ziekenhuis in geval van een ziekenhuisopname.
 • kort- en zorgverblijven
  Gedeeltelijke terugbetaling door uw mutualiteit van uw verblijf in een revalidatiecentrum, rust- en verzorgingstehuis of dagcentrum, en van de hulp van een Baluchon Alzheimer-medewerker voor mensen met dementie.
 • vervoer naar centra voor dialyse, chemo-, radio- of radiumtherapie
  Terugbetaling door uw mutualiteit van een deel van de kosten voor uw transport met een auto, taxi of ziekenwagen naar deze centra.
 • alarmsysteem
  een persoonlijk alarmsysteem voor zieken, personen met een handicap, en alleenwonende bejaarden tegen voordeeltarieven.

Meer informatie over de terugbetaling door uw mutualiteit met het pakket Comfort Plus? U leest alles over de voorwaarden en details in onze voordelenbrochure.

Documenten